Harmonogram

I OGÓLNOPOLSKI KONKURS „SOKRATES”
HARMONOGRAM
1. Zaproszenie drogą mailową nauczycieli z gimnazjów i szkół podstawowych z klas VII i VIII do udziału w konkursie do dnia 30 listopada 2018r.

2. Przyjmowanie zgłoszeń na adres: biuro@bjct.pl lub przez formularz zgłoszeniowy na stronie konkursu www.bjct.pl do dnia 31 stycznia 2019r. W zgłoszeniu należy podać liczbę uczestników, przedmioty i dane szkoły.

3. Opłatę za konkurs, tj. 6zł należy uiścić na konto organizatora 46 1050  1025 1000 0092 5997 1662 ING Bank Śląski, do 31 stycznia 2019r., każdy uczeń może wziąć udział w jednym, w kilku bądź we wszystkich konkursach wnosząc wpisowe za każdy  z nich oddzielnie. W tytule przelewu należy wpisać dane szkoły, liczbę uczestników i przedmioty.

4. Przesłanie do szkół drogą mailową zadań i kart odpowiedzi do dnia 28 lutego 2019 r.

5. Przystąpienie uczniów do konkursu w macierzystych szkołach 4 – 7 marca 2019r., wg proponowanego porządku:

a) 4 III biologia;
b) 5 III chemia;
c) 6 III język polski;
d) 7 III wiedza o społeczeństwie.

6. Przesłanie wyników – wyłącznie kart odpowiedzi niezwłocznie po zakończeniu konkursu na adres organizatora:

B. J. Creative Training
ul. Lazurowa 6 Cisie
05-074 Halinów

8. Przesłanie mailowo wyników konkursu, dyplomów i nagród do szkół biorących udział w konkursie do dnia 14 maja 2019r.