Harmonogram

II OGÓLNOPOLSKI KONKURS „SOKRATES”
HARMONOGRAM 1. Zaproszenie drogą mailową nauczycieli ze szkół podstawowych do udziału w konkursie do dnia 30 listopada 2019 r.

 2. Przyjmowanie zgłoszeń przez formularz zgłoszeniowy na stronie konkursu www.bjct.pl do dnia 30 stycznia 2020 r. W zgłoszeniu należy podać liczbę uczestników, przedmioty i dane szkoły.

 3. Opłatę za konkurs, tj. 7zł/os należy uiścić na konto organizatora 46 1050  1025 1000 0092 5997 1662 ING Bank Śląski, do 31 stycznia 2020r., każdy uczeń może wziąć udział w jednym, w kilku bądź we wszystkich konkursach wnosząc wpisowe za każdy  z nich oddzielnie. W tytule przelewu należy wpisać dane szkoły, liczbę uczestników i przedmioty.

 4. Przesłanie do szkół drogą mailową zadań i kart odpowiedzi do dnia 28 lutego 2020 r.

 5. Przystąpienie uczniów do konkursu w macierzystych szkołach 2 – 13 marca 2020r., wg proponowanego porządku:

  a) 2 III biologia; język niemiecki
  b) 3 III chemia; geografia
  c) 4 III język polski; ekologia
  d) 5 III wiedza o społeczeństwie; przyroda
  e) 6 III historia, fizyka
  f) 9 III matematyka
  g) 10 III język angielski

 6. Przesyłanie wyników – wyłącznie kart odpowiedzi i dowodu opłaty za udział niezwłocznie po zakończeniu konkursu na adres organizatora:

  B. J. Creative Training
  ul. Lazurowa 6 Cisie
  05-074 Halinów

 7. Wypełnienie przez nauczyciela protokołu konkursu dostępnego na stronie www.bjct.pl niezwłocznie po zakończeniu konkursu.

 8. Przesłanie mailowo wyników konkursu, dyplomów i nagród do szkół biorących udział w konkursie do dnia 14 maja 2020r.