O nas

Image

Firma szkoleniowa B. J. Creative Training o zasięgu ogólnopolskim realizuje następujące przedsięwzięcia: organizacja Ogólnopolskiego Konkursu „Sokrates”, prowadzenie kampanii, szkoleń, warsztatów, seminariów i konferencji z zakresu edukacji ekologicznej ze szczególnym uwzględnieniem tematu zanieczyszczeń powietrza oraz gospodarki niskoemisyjnej, prowadzenie szkoleń z zakresu środków ochrony roślin dla rolników, prowadzenie szkoleń z zakresu kultury języka dla przedsiębiorców.

Główną motywacją dla nas jest katastrofalny stan jakości powietrza w Polsce oraz bardzo niska świadomość społeczeństwa na temat szkodliwości spalania odpadów i węgla słabej jakości w przydomowych kotłowniach, a także brak racjonalnej gospodarki nawozami sztucznymi. Ze względu na duże zapotrzebowanie gmin potwierdzone analizą rynku i gminnych programów gospodarki niskoemisyjnej na tego typu działania edukacyjne, wynikające też z obowiązującego dokumentu Ministerstwa Środowiska pt. „Krajowy Program Ochrony Powietrza do roku 2020 z perspektywą do 2030” niezbędne jest prowadzenie opisanej działalności. Szkolenia z zakresu środków ochrony roślin skierowane do rolników są odpowiedzią na obowiązujące przepisy prawa.

Firmy szkoleniowe obecne na rynku nie prowadzą kompleksowej kampanii ekologicznej dla gmin, a jedynie pojedyncze działania, natomiast oferta B. J. Creative Training takową proponuje, przygotowując m.in. prezentacje multimedialne dla młodzieży, seminaria i konferencje dla mieszkańców gmin, materiały promujące zakaz spalania śmieci, stoiska na święto gminy, konkursy ekologiczne.

Mamy bardzo duże doświadczenie w pracy z młodzieżą, współpracujemy ze specjalistami z różnych dziedzin, tj. biologia, ekologia, medycyna, dietetyka i inne. Oferta szkoleń jest atrakcyjna cenowo, dostosowana do możliwości i potrzeb gminy oraz do wymagań regionalnego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy, który uwzględnia założenia Krajowego Programu Ochrony Powietrza do roku 2020 z perspektywą do 2030. Szkolenie z zakresu kultury języka w negocjacjach przeznaczone dla biznesmenów jest produktem nowym na rynku szkoleń.