Seminaria, Konferencje i Kampanie Ekologiczne

Image

Poprzez działania z zakresu edukacji ekologicznej o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim podnosimy świadomość społeczną dotyczącą szkodliwości spalania śmieci. Według danych z Krajowego Programu Ochrony Powietrza do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 głównym źródłem zanieczyszczeń są przydomowe kotłownie odpowiedzialne za indywidualne ogrzewanie budynków. Istotnym jest więc edukacja społeczeństwa na temat bezwzględnej konieczności przestrzegania podstawowych zasad ochrony środowiska np. podczas wyboru paliwa i rodzaj pieca.

Podstawowym celem naszej działalności jest prowadzenie szkoleń, seminariów, warsztatów, konferencji i kampanii edukacyjnych z zakresu ochrony powietrza dla gmin i instytucji w Polsce. 

Włączenie społeczeństwa w działania na rzecz poprawy jakości powietrza, uświadamianie mieszkańców o szkodliwości spalania odpadów i węgla niskiej jakości oraz o konieczności pozyskiwania bardziej efektywnych źródeł energii i ograniczenia emisji poprzez korzystanie ze środków transportu publicznego w znaczący sposób ma szansę pozytywnie wpłynąć na stan środowiska w Polsce, ograniczyć występowanie smogu i zanieczyszczeń tj.: PM10, PM 2,5, tlenków azotu i tlenków siarki.

Nasi specjaliści pomogą przygotować seminaria, szkolenia, prelekcje dla szkół, nauczycieli, pracowników urzędów, mieszkańców, prezentacje multimedialne dla młodzieży, seminaria i konferencje dla mieszkańców gmin, materiały promujące zakaz spalania śmieci, przygotują stoisko na święto gminy, zorganizują konkurs ekologiczny np.: Czyste powietrze akwarelą itp.

Zapraszamy do współpracy i kontaktu.