Szkolenia z Kultury Języka

Image
Szkolenie z zakresu kultury języka w negocjacjach przeznaczone dla biznesmenów jest produktem nowym na rynku szkoleń.

Szkolenie kierowane jest też do osób, które zajmują się tworzeniem oficjalnych pism urzędowych oraz pragnących rozwinąć umiejętności łatwiejszego porozumiewania się z odbiorcą.

Zapraszamy do współpracy i kontaktu.