Szkolenia z zakresu Gospodarki Niskoemisyjnej

Image
Szkolenia z zakresu Gospodarki Niskoemisyjnej dostosowane są do możliwości i potrzeb gmin oraz do wymagań regionalnego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy, który uwzględnia założenia Krajowego Programu Ochrony Powietrza do roku 2020 z perspektywą do 2030. 

Zwiększające się zanieczyszczenie powietrza i wzrost chorób układu oddechowego, krwionośnego, alergii i nowotworów wymusza na samorządach działania związane z prowadzeniem edukacji ekologicznej. Jednocześnie prawo unijne i programy Ministerstwa Środowiska narzucają gminom konieczność prowadzenia edukacji ekologicznej. 

Nasi specjaliści pomogą Twojej Gminie sprostać tym wymaganiom i przygotować Seminarium z zakresu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Zapraszamy do współpracy i kontaktu.