Szkolenia z zakresu Środków Ochrony Roślin

Image

Szkolenia z zakresu środków ochrony roślin są odpowiedzią na wymagania ustawy ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o Środkach Ochrony Roślin, zgodnie, z którą wszyscy rolnicy wykonujący zabiegi z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych muszą ukończyć takie szkolenie. 

Zapraszamy do współpracy i kontaktu.